• 60 års erfarenhet av sten och stål
  • Betala med faktura
  • Kvalitet tillverkad i Tyskland

Dataskydd

Dataskydd

Om inget annat anges nedan kräver varken lagen eller kontraktet att tillhandahålla din personliga information eller ingå ett avtal. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. Att inte lämna uppgifterna har inga konsekvenser. Detta gäller endast i den mån inga andra detaljer ges i de efterföljande bearbetningsstegen.

"Personuppgifter" avser all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Server-loggfiler

Du kan besöka vår hemsida utan att ge någon personlig information. Varje gång du går in på vår webbplats överförs användardata via din webbläsare och lagras i loggdata

(Server-loggfiler). Denna lagrade data inkluderar till exempel namnet på den åtkomna sidan, datum och tid för hämtning, mängden data som överförts och den begärande leverantören. Dessa data används enbart för att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och för att förbättra vårt erbjudande. Det är inte möjligt att tilldela denna information till en viss person.

Insamling och bearbetning med kontaktformuläret

När vi använder kontaktformuläret samlar vi in dina personuppgifter som du har gett till förfogande (namn, e-postadress, meddelandetext). Databehandlingen tjänar syftet med att upprätta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av den överförda informationen. Behandlingen är baserad på artikel 6(1) lit. a GDPR med ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att påverka lagligheten i behandlingen baserat på samtycket till återkallelse. Vi använder bara din e-postadress för att behandla din begäran. Dina data kommer sedan att raderas, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter för beställningar

Vid beställningen samlar vi endast in och använder dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att fullgöra och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av avtalet. Icke-tillhandahållande innebär att inget avtal kan ingås. Behandlingen är baserad på artikel 6.1 (lit). b GDPR och är nödvändigt för att uppfylla ett kontrakt med dig. En överföring av dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande sker inte. Undantagna från detta är endast våra servicepartners, som vi behöver för att behandla avtalsförhållandet eller tjänsteleverantörerna som vi använder inom ramen för orderbehandling. Förutom de mottagare som anges i respektive klausuler i denna sekretesspolicy, inkluderar dessa till exempel mottagare av följande kategorier: leverantörstjänster, betalningstjänster, tjänstleverantörer av varuhandel, tjänstleverantörer av orderbearbetning, webbhotelleverantörer, leverantörer av IT-tjänster och dropshipping-återförsäljare. I alla fall följer vi de lagliga kraven strikt. Omfattningen av dataöverföring är begränsad till ett minimum.

Käufersiegel-utvärderingssystem

På vår webbplats använder vi Käufersiegel-utvärderingssystemet från Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Efter din beställning vill vi be dig att betygsätta ditt köp hos oss och att kommentera det. För detta ändamål kommer du att kontaktas av oss som en del av kontraktet, varigenom vi använder det tekniska systemet för leverantören av Käufersiegel-utvärderingssystemet inom ramen av en kontraktshantering. Behandlingen är baserad på artikel 6.1 (lit). f GDPR från det legitima intresset för sanningsenliga, verifierade utvärderingar av våra tjänster. Du har rätt av skäl, som härrör från din särskilda situation, att invända mot denna behandling av personuppgifter, som baseras på artikel 6(1) lit. f GDPR, genom en anmälan till oss när som helst. Din e-postadress kommer endast att användas för detta ändamål och särskilt inte för ytterligare reklam och kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter. Personuppgifterna som lagras i det här sammanhanget i det tekniska systemet för Käufersiegel-utvärderingssystemet kommer att raderas 3 månader efter leverans av varor registrerade för utvärderingen.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev

Vi använder din e-postadress, oavsett avtal, uteslutande för våra egna reklamändamål till nyhetsbrevet, såvida du inte uttryckligen har gett sitt samtycke till det. Behandlingen är baserad på artikel 6(1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att påverka lagligheten i behandlingen baserat på samtycket till återkallelse. Du kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst med motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer att tas bort från adresslistan.

Användning av ett externt handelshanteringssystem

Vi använder ett handelshanteringssystem som en del av orderbehandlingen för utförande av kontrakt. Dina personuppgifter som samlats in under beställningen kommer att överföras vidare till

ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Tyskland

IPResearch GmbH, Abt-Degen-Strasse 13, 97475 Zeil am Main, Tyskland.

Användning av PayPal

Alla PayPal-transaktioner är underkastade PayPals sekretesspolicy. Dessa finns under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller från webbläsaren på en användares datorsystem. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng som gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen. Vi använder cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom möjliggör cookies för våra system att känna igen din webbläsare även efter ett sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Dessutom använder vi cookies på vår webbplats för att möjliggöra en analys av surfbeteendet hos våra besökare.

Behandlingen är baserad på § 15 (3) TMG och artikel 6(1) lit. f GDPR från det berättigade intresset i ovannämnda ändamål.

De uppgifter som du samlar in på detta sätt kommer att pseudonymeras med tekniska medel. Därför är det inte längre möjligt att tilldela uppgifterna till din person. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om dig.

Du har rätt av skäl som uppstår till följd av din särskilda situation, att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 i GDPR.

Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagring av cookies och överföring av informationen i den. Redan sparade cookies kan raderas när som helst. Vi påpekar dock att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet.

Nedan kan du ta reda på hur du hanterar (bland annat inaktiverar) cookies i de viktigaste webbläsarna:

Chrome webbläsare: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Cookies när du använder Klarna Checkout

Kassa-lösningen tillhandahålls av Klarna AB (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige) och använder cookies för att ge dig en idealisk, skräddarsydd onlineupplevelse när du använder kassan. Behandlingen är baserad på artikel 6(1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att påverka lagenligheten av behandlingen

som utförs på grundval av samtycket till återkallelse. Du kan neka användning av cookies genom att välja dessa inställningar i din webbläsare; vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda sidan i sin fulla utsträckning och i vissa fall inte använda alla funktioner på denna webbplats.

En detaljerad lista över cookies och en förklaring av deras syfte kan hittas härhttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_at/checkout.pdf.

Användning av Google Analytics

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc. på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Syftet med databehandlingen är att analysera denna webbplats och dess besökare. För att göra detta kommer Google att använda den information som erhållits på uppdrag av operatören för denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning hos webbplatsoperatören. Detta genomförs som en del av Google Analytics och som din webbläsare skickar IP-adressen kan den inte slås samman med annan data från Google.

Google Analytics använder cookies som låter dig analysera användningen av webbplatsen. Informationen om användningen av webbsidan och som genereras av sådana cookies överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Som ett resultat förkortas din IP-adress i förväg av Google i EU:s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

Dina uppgifter kan överföras till USA. Europeiska kommissionen har ett beslut om adekvat för dataöverföring till USA. Behandlingen är baserad på artikel 6(1) lit. f GDPR från det berättigade intresset för den behovsbaserade och riktade designen av webbplatsen. Du har rätt av skäl som uppstår till följd av din särskilda situation, att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 i GDPR.

Du kan neka användning av cookies genom att välja dessa inställningar i din webbläsare; vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda sidan i sin fulla utsträckning och i vissa fall inte använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra insamling av information som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din

IP-adress) till Google och bearbetning av denna information av Google med hjälp av webbläsar-plugin-programmet tillgängligt under följande länk. i nedladdning och installation [ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Du kan ställa in en opt-out-cookie för att förhindra upptäckt av Google Analytics på olika enheter. Opt-Out-Cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste välja bort alla system och enheter som används för att det ska fungera. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att ställas in: Inaktivera Google Analytics.

För mer information om användarvillkor och sekretess, se https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/.

Användning av livechat-systemet LiveZilla

Vi använder chattsystemet från LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen) på vår webbplats.

Systemet tjänar syftet med kommunikationen mellan dig och oss som leverantör. Den samlar också in och lagrar data för marknadsförings- och optimeringsändamål. Från den här informationen kan en användarprofiler skapas under en pseudonym.

Cookies kan användas för detta ändamål. Dessa cookies möjliggör igenkänning av

webbläsaren. Uppgifterna som samlas in med LiveZilla-teknologierna kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan specifikt samtycke från den berörda personen.

Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR från det berättigade intresset för direkt kundkommunikation och webbplatsens behovsbaserade utformning. Du har rätt av skäl som uppstår till följd av din särskilda situation, att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 i GDPR.

Du kan utöva invändningen genom att förhindra lagring av cookies genom att ställa in webbläsarens programvara i enlighet därmed. Vi påpekar dock att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet.

Lagringens varaktighet

Efter att kontraktet har slutförts lagras uppgifterna först under garantiperiodens längd, därefter med hänsyn till lagstadgade, särskilt skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas sedan efter tidsfristen, såvida du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.

Den registrerades rättigheter

Om de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda har de rätt till följande rättigheter enligt artiklarna 15 till 20 GDPR: Rätt till information, till rättelse, till radering, till begränsning av behandlingen, till dataöverföring.

I enlighet med artikel 21 (1) i GDPR har du dessutom rätt till invändningsrätt mot behandlingen baserad på artikel 6(1) i GDPR och mot behandling i syfte till direktreklam.

Kontakta oss på begäran. Kontaktuppgifterna finns i vårt impressum.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

senaste uppdatering: 2018.04.25

 

Senast betraktad