• 60 års erfarenhet av sten och stål
 • Betala med faktura
 • Kvalitet tillverkad i Tyskland

Ångerrätt

Ångerrätt

Ångerrätt för konsumenter

(En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för syften som inte kan hänföras till varken hans kommersiella eller hans oberoende yrkesverksamhet.)

Information om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att dra dig ur detta kontrakt inom en månad utan att ange en anledning. Ångertiden är en månad från dagen

 • där du eller en tredje part som du namngivit, annan än transportören, har eller har tagit besittningen av varorna, förutsatt att du har beställt en eller flera varor i en enda beställning och dessa är eller kommer att levereras på ett enhetligt sätt;

 • där du eller en tredje part som du namngivit, annan än transportören, har eller har tagit besittning av den sista varan, förutsatt att du har beställt flera varor i en enda beställning och dessa levereras separat;

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss (Ibendahl & Thomsen GmbH, Dorfstr. 2, 24879 Idstedt, telefonnummer: 04625181010, faxnummer: 046251449, e-postadress: info@gabiona.de) med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att dra dig ur detta kontrakt. Du kan använda den bifogade standardblanketten  detta är dock inte obligatorisk.

För bevarande av ångertiden räcker det, att ni skickar ett meddelande om nyttjande av ångerrätten före ångertidens utgång.

Följder av ångerrätten

Om ni ångrar detta avtal, måste vi återbetala er alla de belopp, som vi erhållit från er, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av att ni har valt en annan typ av leverans än den av oss erbjudna kostnadseffektiva standardleveransen), och detta omedelbart och senast inom fjorton (14) dagar från den dag då meddelandet om ert återkallande av detta avtal har inkommit hos oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga affären, om vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I inget fall får du betala avgifter för denna återbetalning.

Vi hämtar varorna.

Vi bär kostnaderna för att returnera paketfraktvaror. Du bär de omedelbara kostnaderna för att returnera icke-paketfraktvaror.

Du måste bara betala för en eventuell värdeminskning av varan, om denna värdeförlust beror på en hantering som inte varit nödvändig efter granskning av varornas art, egenskaper och funktion.

Uteslutnings- eller borttagningsorsaker

Ångerrätten finns inte vid kontrakt

 • för leverans av varor, som inte är prefabricerade och för tillverkningen av ett individuellt urval eller bestämning av konsumenten eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;

 • för leverans av varor som kan förstöras snabbt eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;

 • för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har inflytande över;

 • för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för prenumerationskontrakt.

Ångerrätten upphör i förtid vid kontrakt

 • för leverans av förseglade varor som av hälsoskäl eller hygienskäl inte är lämpliga för retur om deras försegling har tagits bort efter leveransen;

 • för leverans av varor, om de på grund av sin art oskiljaktigt blandats med andra varor efter leveransen;

 • för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i ett förseglat paket, när förseglingen har tagits bort efter leveransen.

 

Senast betraktad
Din WhatsApp-kontakt till Gabioner24
Gabioner24
Gabioner24
Hej, vi svarar gärna på dina frågor.
Välkommen till vår butik! Utanför våra öppettider kan det ta lite längre tid för oss att besvara din förfrågan.
whatspp icon whatspp icon